HOME
   
‧夏威夷精品商店
‧夏威夷保養品系列
‧夏威夷可納咖啡Kona
‧夏威夷純蜂蜜
‧夏威夷熔岩水
‧夏威夷豆
‧夏威夷豆巧克力
‧夏威夷 項鍊飾品
‧夏威夷衫服飾
‧夏威夷 風情畫
‧夏威夷舞蹈用品
‧夏威夷音樂 CD / DVD
‧頂級深海伏特加酒
‧夏威夷啤酒

好站連結 LINK
夏威夷精品店

 

 

        來自夏威夷天堂鳥的樂園

        到處  充滿椰子樹

        及豔麗花香  的世界

        神秘的火山島嶼  傳說故事

        看那海豚  自由自在的奔馳

        期盼您再次

 

多晶鑽國際有限公司

   Grand Volcano International Co., Ltd

 
    公司介紹 | 商品介紹 | 最新消息 | 連絡我們
台北市雙城街32巷2-1號2樓 電話 : 886-2-2597-6063 .傳真 : 886-2-2597-0377
E-Mail : info@grandvolcano.com